Nyheter

Hva skjer hos oss?

Viktig informasjon

Legekontoret


Har du symptomer på luftveisinfeksjon som feber, sår hals, hoste eller pustevansker? 

IKKE KOM INN I LEGESENTERET MED MINDRE DU ER KRITISK SYK!

Ta kontakt med oss på telefon eller helsenorge.no, så får du tilbud om telefonkonsultasjon. Vi jobber med å få på plass e-konsultasjon og eventuellt videokonsultasjon.