Hvem skal du ringe ved nødhjelp?

Legekontor, legevakt eller medisinsk nødtelefon?

Ring legekontoret | 55 11 70 50

Primært bør du kontakte fastlegen på dagtid.

Ring legevaktsentralen | 116 117

Noen ganger er det vanskelig å få tak i fastlegen. Haster det kontakt Legevaktsentralen.

Medisinsk nødtelefon | 113

Ved akutt eller livstruendesituasjon. Når det ikke er fare for liv: Ring 116 117