Ansatte

Benedicte Djupesland

Spesialist i Allmennmedisin

Praksiskonsulent Helse Bergen

Benedicte har arbeidet som lege siden 2011.

Bent Folkvord

Spesialist i allmennmedisin

Godkjent flylege av Luftfartstilsynet

Bent har arbeidet som lege siden 1983.

Lene Kristin Kroken

Spesialist i allmennmedisin

Lene Kristin har arbeidet som lege siden 2002.

Rolf Arne Løvøy

Spesialist i allmennmedisin

Rolf Arne har arbeidet som lege siden 1982.

Kari Skagseth

Spesialist i allmennmedisin

Kari har arbeidet som lege siden 1999.

Nesttun Allmennpraksis