Tjenester & priser

Her finner du alle våre tjenester og priser.

LEGEERKLÆRINGER / ANDRE TJENESTER

Legeerklæring ved søknad om førerkort
800
--- tilleggsattest for førerkort ved diabetes
150
Reisemedisinsk rådgivning inkludert setting av vaksine
550
Enkel legeattest
500
Legeerklæring ved fritidsdykking
1200
Andre legeerklæringer
Etter avtale (min 100)
Offshore attest
2000
Studentutveksling
1000